IMG_5831
Konkursy Muzyka Wydarzenia

I Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

„Z Piłsudskim dawniej i dziś”

Dnia 9.05.2018 roku Towarzystwo Przyjaciół Ucznia “Horyzont” oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z inicjatywy nauczycieli: Wioletty Kuczkowskiej – muzyka i Witolda Sildatk – historyka zorganizowały I Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej “Z Piłsudskim dawniej i dziś”.

Celem konkursu było:

– uczczenie 100-lecia Niepodległości Polski
– wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia
– kształtowanie i upowszechnianie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych naszej gminy
– popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży tradycyjnych piosenek o tematyce patriotycznej oraz zachęcanie do ich śpiewania
– zachęcanie do podejmowania prób tworzenia autorskich utworów o charakterze patriotycznym
– stworzenie uczniom szkół naszej gminy możliwości prezentacji swoich umiejętności artystycznych  i zachęcanie do dalszego rozwoju muzycznego
– stworzenie alternatywy dla tradycyjnych obchodów świąt przypadających w miesiącu maju.

Uczestnikami konkursu byli soliści i zespoły wokalno – instrumentalne (max. 4 osoby)

Uczestnicy występowali w następujących kategoriach konkursowych:

 1.  klasy 4-7 solo
 2. klasy 4-7 zespół
 3. klasy gimnazjalne solo
 4. klasy gimnazjalne zespół
 5. piosenka autorska

Jako oddzielną kategorię potraktowano piosenkę autorską o szeroko rozumianej tematyce patriotycznej (np. Rap) Szczególnie mile widziane były propozycje piosenek własnych, które autor wykonałby osobiście. Zgłoszenia solistów oraz zespołów wokalno-instrumentalnych do konkursu dokonali opiekunowie – nauczyciele muzyki  do dnia 13 kwietnia 2018 roku. Szkoła miało prawo zgłosić jednego uczestnika w każdej kategorii (jednego solistę oraz jeden zespół  wokalno-instrumentalny i jednego wykonawcę w kategorii piosenka autorska). Każdy uczestnik mógł wystąpić tylko jeden raz. Uczestnicy  przygotowali i wykonali dwie piosenki o charakterze patriotycznym. Wyjątkiem jest kategoria „Piosenka autorska“, w której obowiązywał jeden utwór. Prezentacja utworów mogła być wyłącznie w języku polskim, z podkładem instrumentalnym lub a cappella (np. w przypadku śpiewu wielogłosowego w zespole).

Kryterium oceny stanowiły:

 • Muzykalność i warunki głosowe oraz wrażliwość muzyczna wykonawców
 • Interpretacja utworów
 • Dobór repertuaru
 • Wrażenie artystyczne.

Na program konkursu złożyło się:

 • Uroczyste powitanie uczestników
 • „Improwizacja patriotyczna” gościnny występ Jakuba Różnickiego absolwenta Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach
 • „Biało czerwone serce” – instrumentalna kompozycja autorska laureatki Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Kartuzach Julii Błonk z klasy 7b naszej szkoły
 • Przesłuchania konkursowe uczestników w poszczególnych kategoriach
 • Tort na 100-lecie Niepodległości Polski oraz poczęstunek dla uczestników konkursu oraz opiekunów, rodziców i organizatorów
 • Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podziękowań.

Uczestników konkursu oraz gości przywitali w imieniu organizatorów nauczyciele Wioletta Kuczkowska oraz Witold Sildatk  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach  Pan Krzysztof Andryskowski i sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ucznia „Horyzont“ Pan Tomasz Ziemann. Część oficjaną rozpoczął gościnny występ Jakuba Różnickiego absolwenta Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z roku 2015 – „Improwizacja patriotyczna“.

Przedstawiamy krótki wywiad z Jakubem Różnickim:

W którym roku ukończyłeś gimnazjum?

2015 rok

Do jakiej szkoły obecnie uczęszczasz?

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach

Jaką muzykę tworzysz i wykonujesz? Od kiedy? Jak się zaczęło?

Tworzę od roku 2014. Całe życie słuchałem tego gatunku muzyki i w pewnym momencie stwierdziłem, że to dobry sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji.

Ile utworów napisałeś? Podaj przykładowe tytuły

Około 20 utworów np.:  „PPW – Rafandynka”, „Bóg, Honor, Ojczyzna”, „Mówią mi”

Który z utworów jest dla Ciebie najważniejszy?

Każdy jest ważny, ponieważ w każdym wyrażam swoje emocje.

Czym jest dla Ciebie patriotyzm

Poszanowaniem dla kraju, jego historii i dla naszych przodków.

Jaką muzyką zajmujesz się obecnie?

Rap

Gdzie można Cię usłyszeć lub obejrzeć?

YOU TUBE – PPW Official

Co powiedziałbyś młodym ludziom, którzy mają różne muzyczne talenty?

Rozwijajcie się i nie bójcie się wyjść przed szereg.

Do konkursu zgłosiło się 20 uczestników w pięciu kategoriach. Reprezentowali 9 szkół z terenu Gminy Sierakowice. Uczestników oceniało Jury złożone z następujących osób: Pani Emilia Reclaf – regionalistka, reporterka Radia Głos, Pani Judyta Kroskowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach, Pan Michał Szczypiorski – muzyk, Pan Wojciech Złoch – student Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku Muzyka, utalentowany akordeonista.

Wyniki:

Kategoria  „Piosenka autorska”:

I miejsce – Małgorzata Wróbel

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Kategoria 4-7 solo:

I miejsce – Julia Błonk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

II miejsce – Marcelina Urban

Szkoła Podstawowa w Kamienicy królewskiej

III miejsce – Julia Wesółka

Szkoła Podstawowa w Puzdrowie

Kategoria 4-7 zespół:

I miejsce

Julia Bigus, Patrycja Penk, Zuzanna Neubauer, Nikola Bronk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

II miejsce

Katarzyna Lipkowska, Amelia Maszota, Martyna Wenta

Szkoła Podstawowa w Kamienicy królewskiej

 III miejsce

Karolina Miotk, Sandra Reiter, Patrycja Polejowska

Szkoła Podstawowa w Mojuszu

Kategoria gimnazjum solo:

I miejsce – Klaudia Szreder

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

II miejsce – Małgorzata Wójcik

Szkoła Podstawowa w Kamienicy królewskiej

III miejsce – Jan Choszcz

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Kategoria gimnazjum zespół:

I miejsce

Julia Krause, Oskar Płotka, Natalia Baran, Julia Lejk

Szkoła Podstawowa w Kamienicy królewskiej

II miejsce

Agnieszka Wenta, Szymon Wenta

Szkoła Podstawowa w Tuchlinie

III miejsce

Anna Cyperska, Maciej Toczek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Grand Prix I Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej

„Z Piłsudskim dawniej i dziś” otrzymała Małgorzata Wróbel

ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

za piosenkę autorską „Zdarzyło się nam”.

 

Wśród nauczycieli muzyków – opiekunów uczestników znaleźli się:

 1. Pani Bożena Lejk – Szkoła Podstawowa w Jelonku
 2. Pani Irena Warmowska i Pan Piotr Złoch – Szkoła Podstawowa w Tuchlinie
 3. Pani Danuta Ramczyk – Szkoła Podstawowa w Puzdrowie
 4. Pani Maria Kostuch – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie
 5. Pani Dominika Formela – Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej
 6. Pani Lucyna Mielewczyk – szkoła Podstawowa w Mojuszu
 7. Pani Sylwia Porębska – Zespół Szkolno – Przedszkolny „Mała Szopa“ w Szopie
 8. Pani Wioletta Kuczkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

W organizację konkursu włączyli się rodzice z Rady Rodziców naszej szkoły:

Pani Marzena Klasa, Pani Barbara Wróbel oraz Pani Maria Szulc. Panie podjęły się organizacji poczęstunku dla uczestników oraz nauczycieli.

Punktem kulminacyjnym był „Tort na 100 – lecie Niepodległości Polski“. Zwycięzcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe tj. śpiewniki patriotyczne, power banki i pamięć USB. Zdobywczyni Grand Prix otrzymała statuetkę I Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Z Piłsudskim dawniej i dziś“, zaś każdy z uczestników śpiewnik i dyplom za udział.

Całość działań związanych z realizacją konkursu została sfinansowana przy wykorzystaniu środków pozyskanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ucznia Horyzont w ramach oferty realizacji zadania publicznego – „Kultura“.

Koordynatorami projektu byli nauczyciele:

Wioletta Kuczkowska – muzyk oraz Witold Sildat – historyk.

 

Wszystkim zaangażowanym w organizację I Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej  „Z Piłsudskim dawniej i dziś“ dziękujemy. Szcególne podziękowania kierujemy do Pana Bogusława Glińskiego za projekt dekoracji. Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sierakowicach za użyczenie sprzętu nagłaśniajacego oraz Panu Bogdanowi Ramczykowi za wypożyczenie reflektorów do oświetlenia sceny.

 

/Wioletta Kuczkowska i Witold Sildatk/

Powiązane artykuły :