IMG_2435
Bezpieczeństwo Inspiracje na adaptacje Spotkania Szkoła Promująca Zdrowie

Bezpieczna adaptacja trwa

Uczniowie klas IV i VII wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez dzielnicowego Komisariatu Policji w Sierakowicach aspiranta sztabowego Jarosława Pyszkę.

Celem spotkanie było przypomnienie uczniom o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, zasadach poruszania się na drodze, korzystania z rowerów i motorowerów, przechodzenia przez jezdnię (uczniowie otrzymali odblaski).

Podczas zajęć rozmawiano także o prawach i obowiązkach uczniów, używkach oraz o zasadach korzystania z telefonów komórkowych i portali internetowych.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, zadając pytania np. o kartę motorowerową i możliwość jej zdobycia, o konsekwencje wynikające z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych itp.

Jesteśmy przekonani, że warsztaty pomogły uczniom uporządkować wiedzę nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa, które jest priorytetem w naszej szkole.

Powiązane artykuły :