Copy of Copy of Dni wolne
Informacje

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Absolwenci  naszej szkoły

My, strajkujący nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach chcielibyśmy podzielić się kilkoma zdaniami refleksji w obliczu faktu, że strajk został zawieszony.

Dla każdego z nas podjęcie decyzji o przystąpieniu do akcji było bardzo trudne, a każdy  kolejny jej dzień w pustej i cichej szkole był coraz cięższy.

Zdecydowaliśmy się na to, bo oświata w Polsce nie działa tak, jak powinna, a nam – nauczycielom – nigdy dotąd nie pracowało się tak źle. Przez ostatnie dwa lata większość z nas, zamiast skupić się na pracy z uczniami w SP2 musiała gonić między dwiema, trzema a nawet czterema szkołami. Martwił nas natłok wiadomości w nowej podstawie programowej i kłopoty uczniów w ich opanowaniu, co było widać po ocenach i zmartwieniu Rodziców. Zamiast kreatywnie tworzyć możliwości rozwoju uczniom w naszej szkole, traciliśmy czas na dojazdy, podwójną i potrójną pracę biurokratyczną w różnych placówkach. Głowę zaprzątał nam lęk o to, czy będziemy mieli gdzie pracować od nowego roku czy nie. Czy z pracy w tych różnych szkołach uzbieramy jedną, normalną i godziwą wypłatę. W takich warunkach przyszło nam żyć. Skutek reformy sprzed kilku lat jest taki, że nie pracujemy ani tak, jak byśmy chcieli, ani tak, jak byśmy mogli – naszym zdaniem ze szkodą dla uczniów.

Dlatego postanowiliśmy walczyć o to, by tę chorą sytuację uzdrowić. W tym strajku naprawdę nie chodzi tylko o 1000 zł podwyżki – co powtarzają za rządzącymi wszystkie oficjalne media. Tu chodzi o to by szkoła umożliwiała normalne i godne warunki pracy nauczycielom i uczniom.

Dlaczego to dzisiaj piszemy?  Bo w czasie strajku spotkaliśmy się niestety z wieloma przejawami niezrozumienia, a czasami nieuzasadnionej agresji. Może te słowa, w obliczu 19 ciężkich dla nauczycieli, uczniów i ich Rodziców dni – dotrą do tych, którym ciężko było zrozumieć motywy naszych działań.

Ale jest też drugi powód powstania tego listu – chcemy naprawdę szczerze i gorąco podziękować wszystkim Rodzicom, a także osobom niezwiązanym  z naszą szkołą za słowa wsparcia i okazane zrozumienie. Za cierpliwość wobec przedłużającej się z winy rządu akcji strajkowej. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do naszych Absolwentów, którzy osobiście nas odwiedzali czy wspierali przez media społecznościowe. Dzięki temu, w tych trudnych chwilach było nam nieco cieplej na sercu, wiedząc, że nie jesteśmy w tej walce osamotnieni.

Postawę rządu wobec naszych działań niech każdy oceni sam.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Oświata to przyszłość. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – pisał Jan Zamoyski. O to warto walczyć i temu daliśmy dowód. Co przyniosą najbliższe miesiące? Nie wiemy.

Wiemy natomiast , że od poniedziałku wracamy do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ale dopóki starczy nam sił, dopóki będziemy czuli swoje powołanie do dbania o młode pokolenia – będziemy walczyć dalej.

Jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami.

/Strajkujący nauczyciele SP2 w Sierakowicach/

Powiązane artykuły :