IMG_6396
ŚN2018 Wydarzenia

100 lat niepodległości Polski

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników oraz zaproszonych gości  było Święto Szkoły połączone z obchodami odzyskania niepodległości  przez Polskę oraz poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru szkole. Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 09 listopada 2018 r.

O godzinie 11:00 cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe sąsiednich szkół i zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się  uroczysta akademia. O godzinie 11:11 wszyscy odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Bojanowska przywitała w imieniu społeczności szkolnej wszystkich zgromadzonych i oddała głos panu dyrektorowi  Krzysztofowi Andryskowskiemu. Pan dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny w historii naszej szkoły. Wyraził wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół i sympatyków szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość. Potem nastąpił moment przekazania i poświęcenia sztandaru. Przedstawiciele Rady Rodziców – Magdalena Brzeska, Barbara Wróbel i Marcin Cyman,  poprosili księdza Tadeusza Knuta o poświęcenie. Przekazując sztandar Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu,  dyrektor zwrócił uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną oraz podkreślił, aby swoją postawą i nauką uczniowie umacniali autorytet szkoły, rozsławiając jej imię. W odpowiedzi na słowa dyrektora, uczeń – Beniamin Hejden, przyjął sztandar, obiecując, że stanie się on dla uczniów wzorem wytężonej pracy i symbolem kształtowania serca, umysłu oraz ideałów.

Następnie rozpoczęła się druga część uroczystości, podczas której w poczet uczniów naszej szkoły oficjalnie zostali włączeni pierwszoklasiści. Aby to nastąpiło,  najpierw „maluszki” musiały wykazać się znajomością „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, później zaśpiewać piosenkę, a na koniec wystąpić w układzie tanecznym z biało – czerwonymi wstęgami.

Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez nich ślubowania  na sztandar. Tekst przysięgi przeczytała Ola Bojanowska. Następnie dyrektor pasował uczniów szablą oficerską – to element wewnętrznej tradycji szkolnej – będącą kopią szabli posiadanej przez Marszałka Piłsudskiego (szabla wzór WZ 1920 wg indeksu MW IIRP). Ten fragment wydarzenia zawsze budzi wiele emocji wśród pierwszoklasistów i ich rodziców. W dalszej części uroczystości  głos zabrali zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela, Starosta Powiatu Kartuskiego – Janina Kwiecień, starszy wizytator Kuratorium Oświaty – Stefan Rymon–Lipinski, wicedyrektor Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu na Litwie pani Wioleta Brodowska. W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych oraz goście składali na ręce pana dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji. Wszyscy podkreślali, że  uroczystość nadania sztandaru, to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy. Na koniec uroczystości nastąpiło podsumowanie i ogłoszenie wyniku konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.

Powiązane artykuły :