Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza  protokół (Zał. nr 3 do Ramowego Regulaminu), uwzględniający wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do II stopnia konkursu i przesyła go na adres Rejonowej Komisji Konkursowej tj. sekretariat@sp2.sierakowice.pl w terminie do 19 listopada 2021 roku wraz z pracami i kartami zgłoszenia uczniów.