Bieżące informacje na temat sytuacji w szkole
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
Oddziały przedszkolne wciąż zamknięte

12.05.2020 – 08:41

Informujemy, że oddziały przedszkolne w naszej szkole nie będą otwarte także z dniem 12.05.2020 r. Organ prowadzący, jakim jest Gmina Sierakowice, wyda kolejny komunikat w tej sprawie 22.05.2020 r.

Oddziały przedszkolne nie będą otwarte w naszej szkole

06.05.2020 – 08:50

Informujemy, że oddziały przedszkolne w naszej szkole nie będą otwarte z dniem dzisiejszym. Organ prowadzący, jakim jest Gmina Sierakowice, wyraził takie stanowisko w komunikacie, z którym można się zapoznać na stronie sierakowice.pl.

Uczymy się z domów co najmniej do 24 maja 2020 r.

254.04.2020 – 20:51

Na konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej poinformował, że kontynuujemy zdalny tryb nauczania co najmniej do 24 maja 2020 r. Z tego powodu zmieniamy nieco współpracę z uczniami i rodzicami. Prosimy o zapoznanie się z ostatnim komunikatem od dyrekcji szkoły, wysłanym przez dziennik elektroniczny.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

23.04.2020 – 07:14

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego została wznowiona na podstawie zarządzenia nr 034/2020 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17.04.2020 r. Szkoła dysponuje dwoma wolnymi miejscami. Dokumenty pobrane z naszych zasobów prosimy składać elektronicznie w terminie 1-5.06.2020 r. do godz. 12.00, przesyłając je na adres: sekretariat@sp2.sierakowice.pl.

Rekrutacja do oddziału sportowego na poziomie klasy 4

23.04.2020 – 07:20

Nabór do oddziału sportowego został wydłużony do 30.04.2020 r. Prosimy o wysłanie wniosku o uczęszczanie do oddziału sportowego na adres: sekretariat@sp2.sierakowice.pl. Prosimy na wniosku dopisać dodatkowo numer telefonu.

Skróca informacja ze spotkania online dla rodziców kandydatów z dnia 21.04.2020 r.

Laptopy z programu “Zdalna szkoła” wypożyczone

21.04.2020 – 08:41

Informujemy, że laptopy otrzymane przez szkołę w ramach programu “Zdalna szkoła” zostały wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom. Przydział nastąpił na podstawie rekomendacji wychowawców, otrzymanych po przeanalizowaniu ostatniego miesiąca zdalnej nauki oraz na podstawie informacji uzyskanych od pedagoga szkolnego.

Laptopy w ramach projektu “Zdalna szkoła”

20.04.2020 – 14:15

Informujemy, że w ramach projektu “Zdalna szkoła”, którego celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów, otrzymaliśmy dzisiaj laptopy. Trwają prace nad konfiguracją sprzętu.

Wydłużone nauczanie zdalne

09.04.2020 – 23:10

Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że nauczanie na odległość będzie kontynuowane do 26 kwietnia 2020 r. Do zobaczenia w sieci po świętach.

Dostęp do usług szkolnej chmury dla uczniów

04.04.2020 – 00:47

Jeszcze przed rozpoczęciem przerwy świątecznej uczniowie otrzymają dostęp do usług w chmurze szkolnej. Dostępy zostaną przesłane uczniom i/lub rodzicom przez dziennik elektroniczny. Wciąż staramy się ujednolicić kanały przepływu informacji i wierzymy, że praca uczniów oraz nauczycieli w miarę możliwości w jednym narzędziu będzie kolejnym krokiem do uporządkowania kontaktów i przepływu informacji.

Przerwa świąteczna

04.04.2020 – 00:41

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłaszamy przerwę w zdalnym nauczaniu na czas Świąt Wielkanocnych. Przerwa trwa od 9 do 14 kwietnia 2020 r. włącznie.

Podziękowania dla Rady Rodziców

24.03.2020 – 22:45

Składamy serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców naszej szkoły za okazane wsparcie oraz docenienie szybkiej reakcji na konieczność dostosowania sposobów i form pracy do wymagań Ministra Edukacji Narodowej odnośnie zdalnego nauczania.

Ograniczenie działalności do 10.04.2020 r.

24.03.2020 – 22:42

Zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wydał zarządzenie regulujące pracę szkoły i proces zdalnego nauczania. Zarządzenie zostało wysłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Uproszczenie sposobu przekazywania materiałów

20.03.2020 – 19:59

Od wtorku 24.03.2020 r. nastąpi zmiana w sposobie przekazywania materiałów dla uczniów (rodziców). W poniedziałek wieczorem (23.03.2020 r.) poprzez dziennik elektroniczny prześlemy Państwu tylko jeden adres, pod którym będzie można znaleźć treści edukacyjne. Póki co prosimy zapoznać się z uproszczonymi zasadami zdalnego nauczania w naszej szkole.

Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji odwołane

18.03.2020 – 12:25

Spotkanie z rodzicami w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i oddziału sportowego, planowane na 23 marca 2020 r., zostaje odwołane.

Zakaz korzystania z obiektów sportowych

17.03.2020 – 9:58

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach informuje, że do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie szkoły. Zakaz dotyczy nie tylko hali sportowej, ale także kompleksu boisk oraz placu zabaw.

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych anulowana

17.03.2020 – 9:50

Na podstawie Zarządzenia nr 027/2020 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 12 marca 2020 r. rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych zostaje anulowana. Pozostałe postępowania rekrutacyjne póki co nie są zagrożone.

Urząd Gminy nieczynny

16.03.2020 – 9:18

Informujemy, że od dnia dzisiejszego Urząd Gminy jest zamknięty dla interesantów do odwołania.  Urząd Gminy  opublikował informację na temat trybu obsługi interesantów na swojej stronie internetowej.

Komunikacja ze szkołą tylko elektroniczna, także przy rekrutacji

16.03.2020 – 9:17 (Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020 – 9:43)

Od dnia dzisiejszego szkoła jest nieczynna dla interesantów. To oznacza, że komunikacja ze szkołą odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Zapraszamy przez całą dobę do kontaktu mailowego pod adresem: sekretariat@sp2.sierakowice.pl lub telefonicznego pod nr 58 684 68 75 w godz. od 9:00 do 14:00.

Rekrutacja do szkoły jest kontynuowana. W środę ogłoszenie wyników naboru do oddziałów przedszkolnych. Listy zostaną opublikowane w sposób określony w regulaminie. Informację można uzyskać także dzwoniąc do sekretariatu pod podany powyżej numer. Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych jest anulowana.

Osoby chcące jeszcze złożyć dokumenty odnośnie klasy pierwszej lub oddziału sportowego powinny pobrać je z naszej strony internetowej, a po ich wypełnieniu przesłać ich skan lub zdjęcia na podany powyżej adres sekretariatu. Po ponownym uruchomieniu placówki poprosimy o złożenie dokumentów w oryginale.

Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w domu

12.03.2020 – 11:20 (Ostatnia aktualizacja: 17.03.2020 – 22:56)

Nauczyciele pracują w domach nad tym, aby uczniowie przez najbliższe 14 dni otrzymywali sukcesywnie materiały i zadania do samodzielnej pracy. Wkrótce w tej sekcji pojawią się wskazówki na temat sposobu przekazywania rodzicom i dzieciom informacji o tych materiałach. Już teraz wiemy, że pomysły są różne. Prosimy o śledzenie strony, współpracę i kontakt z nauczycielami. W razie konieczności kontaktu w sprawie nauki dzieci prosimy korzystać z formy zaproponowanej przez nauczyciela.

Materiały dla uczniów klas 0-3 :: Materiały dla uczniów klas 4-8 :: Darmowe lektury

Odwołane testy sprawności fizycznej do oddziału sportowego

12.03.2020 – 11:10

Planowane na 23 marca 2020 r. testy sprawności fizycznej do oddziału sportowego nie odbędą się. Poinformujemy niezwłocznie, gdy tylko nowy termin zostanie ustalony.

Dla rodziców i uczniów

11.03.2020 – 21:40

Przekazujemy kilka informacji, które pochodzą bezpośrednio od Ministra Edukacji Narodowej. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Mamy nadzieję, że ułatwią Państwu nieco zaplanowanie najbliższych 14 dni, podczas których dzieci pozostaną w domach.

Odwołane dowozy do szkoły

11.03.2020 – 19:30

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 do 25 marca 2020 r. odwołane zostają dowozy do szkoły. Rodzice, chcący skorzystać z opieki dla dzieci w dniach 12 i 13 marca 2020 r., będą musieli dowieźć dzieci do szkoły we własnym zakresie.

Zawieszenie zajęć w szkole

11.03.2020 – 13:05

Na podstawie decyzji Premiera Rzeczpospolitej Polskiej ogłaszamy zawieszenie zajęć w szkole od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Prosimy, aby dzieci w czasie wolnym od zajęć pozostały w domach. Prosimy zapoznać się z pełnym komunikatem.