Aktualny tryb pracy szkoły:

HYBRYDOWY

Oddziały przedszkolne

TRYB STACJONARNY od 19.04.2021 r.

Klasy 1-3

TRYB HYBRYDOWY od 26.04.2021 r.

Klasy 4-8

TRYB ZDALNY od 18.01.2021 r.

Ostatnie informacje