Godziny wydawania posiłków:
  • kakao                    10:30
  • obiad klas 1-3     11:30
  • obiad klas 0         11:45
  • obiad klas 4-8      12:25

W roku szkolnym 2020/2021 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Smaczne Sierakowice.

Szanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej : www.smacznesierakowice.pl

Ponieważ stołówkę szkolną prowadzi oddzielna firma, która nie jest związana ze szkołą, a ustaliła zasady związane z płatnościami, logowaniem itp., prosimy o kontaktowanie się z firmą w razie pytań i wątpliwości, a nie z sekretariatem szkoły. Należy skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie spółdzielni lub spotkać się bezpośrednio z jej pracownikami w naszej szkole w sklepiku szkolnym.

Aby uzyskać rekompensatę za posiłek, podczas nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt: