12 listopada 2021

12 listopada 2021

Dzień wolny wypada po Święcie Odzyskania Niepodległości.

7 stycznia 2022

7 stycznia 2022

Dzień wolny wypada po Święcie Trzech Króli.

2 maja 2022

2 maja 2022

Dzień wolny wypada w Święto Flagi Państwowej.

24 maja 2022

24 maja 2022

Dzień wolny wypada w dniu egzaminu ósmoklasisty.

25 maja 2022

25 maja 2022

Dzień wolny wypada w dniu egzaminu ósmoklasisty.

26 maja 2022

26 maja 2022

Dzień wolny wypada w dniu egzaminu ósmoklasisty.

17 czerwca 2022

17 czerwca 2022

Dzień wolny wypada po Bożym Ciele.