rekrutacja-potwierdzenie-woli

Potwierdzenia woli podjęcia nauki

Od 23.07.2021 r. od godz. 8:00 do 30.07.2021 r. godz. 15:00 uczniowie wraz z rodzicami mają czas na dostarczenie oryginałów dokumentów do szkoły, jeżeli kandydat znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.