rekrutacja-dostarczenie-dokumentow

Dostarczanie dokumentów

Kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia szkoły oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru. Mają na to czas od 17.05.2021 r. od godz. 10:00 do 21.06.2021 r. do godz. 15:00.