Koło języka polskiego dla klas 8

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8.00-8.45
Sala: 230
Nauczyciel: Karina Jaroszewska

Koło matematyczne dla klas 8

Dzień: środa
Godzina: 13.45-14.30
Sala: 230
Nauczyciel: Małgorzata Kostuch

Koło języka angielskiego dla klas 8

Dzień: piątek
Godzina: 8.00-8.45
Sala: 360
Nauczyciel: Grażyna Węsiora

Koło matematyczne dla klas 4-7

Dzień: poniedziałek
Godzina: 13.45-14.30
Sala: 34
Nauczyciel: Marzena Garska-Bonicka

Koło Europodwórko

Dzień: środa
Godzina: 12.50-13.35
Sala: 132
Nauczyciel: Anna Andryskowska

Koło Młodych Przyrodników

Dzień: środa
Godzina: 14.35-15.20
Sala: 130
Nauczyciel: Iwona Andraszewicz

Koło teatralne

Dzień: środa
Godzina: 8.00-8.45
Sala: 26
Nauczyciel: Małgorzata Płotka

Chór szkolny

Dzień: piątek
Godzina: 14.35-15.20 (może ulec zmianie)
Sala: 226
Nauczyciel: Wioletta Kuczkowska

Szkolne koło sportowe - Piłka koszowa

Dzień: wtorek
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: hala sportowa
Nauczyciel: Dariusz Kolka

Szkolne koło sportowe - tenis stołowy

Dzień: czwartek
Godzina: 16.00-16.45
Miejsce: hala sportowa
Nauczyciel: Paweł Michna

Szkolne koło sportowe - piłka siatkowa

Dzień: środa
Godzina: 14.30-16.00
Miejsce: hala sportowa
Nauczyciel: Joanna Bińkowska

Szkolny Klub Mediatora

Spotkania ustalane są doraźnie w zależności od potrzeb i pojawiających się trudności.
Nauczyciel: Wiesława Płotka

Szkolny Klub Wolontariatu

Udział w akcjach charytatywnych we współpracy z samorządem uczniowskim i innymi instytucjami zgodnie z ich harmonogramem.
Nauczyciel: Wiesława Płotka

Koło symulacji lotniczych

Termin: do ustalenia z nauczycielem po zgłoszeniu się chętnych uczniów
Nauczyciel: Adrian Klawikowski

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Termin: kwiecień lub maj po ustaleniu z nauczycielem
Nauczyciel: Anna Piasecka

Odyseja Umysłu

Termin i zostanie ustalony po spotkaniu organizacyjnym i przeprowadzonym naborze w październiku (informacja pojawi się na stronie internetowej).
Nauczyciel: Eliza Piotrowska, Marieta Konkol, Karina Jaroszewska

Wyjazdy na basen dla klas 4-8

Termin: raz w miesiącu
Miejsce: Basen w Kościerzynie
Nauczyciel: Wiesława Płotka, Marieta Konkol, Ewelina Andryskowska