Promocja zdrowia w naszej szkole sięga jeszcze czasów istnienia gimnazjum. To wtedy rozpoczęła się nasza przygoda z siecią Szkół Promujących Zdrowie. Do sieci należymy już od 2000 roku, a w roku 2004 uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do otrzymania certyfikatu krajowego.

W ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem uczestniczyliśmy w następujących spotkaniach:

  1. Konferencja podsumowująca 3 letni projekt Promocja Zdrowia Pracowników Szkoły realizowany w latach 2012-2015 we współpracy z ORE Warszawa. Prezentacja “Rady dyrektorów szkół projektowych dla tych, którzy chcieliby wprowadzić projekt w swojej szkole” przygotowana i przedstawiona przez panią Ewę Wierzba w czerwcu 2015 r.
  2. Konferencja dla Szkół Promujących Zdrowie Województwa Pomorskiego. Prezentacja promująca projekt “Promocja zdrowia pracowników szkoły“przygotowana i przedstawiona przez panią Ewę Wierzba i panią Iwonę Andraszewicz 15.10.2015 r. Projekt Promocja Zdrowia Pracowników Szkoły. Realizacja w latach 2012-2015.
  3. Spotkanie informacyjne dla szkół powiatu chojnickiego, kościerskiego i kartuskiego, które chciałyby przystąpić do realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie. Prezentacja “Szkoła Promująca Zdrowie - informacje na temat założeń programu, standardów, zasad przystąpienia do Sieci SzPZ” przedstawiona w maju 2017 r.
  4. Warsztaty dla szkół powiatu chojnickiego, kościerskiego i kartuskiego na temat “Budowanie planu działań w Szkole Promującej Zdrowie” przedstawiona w  listopadzie 2017 r.
  5. Prezentacja “Diagnoza standardów Szkoły Promującej Zdrowie przy użyciu narzędzi elektronicznych” przedstawiona przez panią Ewa Wierzba i pana Tomasz Ziemanna, wicedyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach na konferencji Szkół Promujących Zdrowie Województwa Pomorskiego w dniu 29.11.2017 r.