Klasa Nr sali Wychowawca
0a 208 Dorota Gierszewska
0b 107 Róża Forycka
0c 368 Karolina Lejk
1a 215 Hanna Leszczyńska
1b 217 Aleksandra Pranczk
1c 206 Anita Węsierska
1d 207 Izabela Labudda
2a 16 Joanna Antczak
2b 18 Anna Bendzmer
2c 6 Żaneta Jankowska
3a 115 Bożena Mielewczyk
3b 117 Elżbieta Ragan
3c 106 Natalia Bronk
3d 108 Izabela Stencel
4a 26 Małgorzata Płotka
4b 28 Wioletta Kuczkowska
5a 130 Jolanta Śledź
5b 34 Małgorzata Kostuch
5c 8 Ewelina Cierocka
6a 132 Anna Andryskowska
6b 126 Eliza Piotrowska
6c 360 Jadwiga Grabowska
7a 124 Wiesława Kuchta
7b 232 Marzena Garska-Bonicka
8a 226 Anita Szczypior
8b 224 Grażyna Węsiora
8c 230 Karina Jaroszewska