Untitled design (1)
  

Praca szkoły od 18.01.2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 kontynuować będą naukę zdalną.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady (zmiany oznaczono kolorem niebieskim):

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie klas 2b, 3b i 3c korzystają do odwołania z szatni przy hali sportowej i wchodzą do szkoły wejściem głównym przy portierni, uczniowie pozostałych klas 1-3 korzystają z dotychczasowej szatni i wchodzą do szkoły wejściem A (między łącznikiem a 1 blokiem dydaktycznym). 
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 5. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

 1. Klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach tak jak dotychczas ustalane w poprzez Teams przez nauczycieli prowadzących),
 2. Zajęcia specjalistyczne dla klas 4-8 (rewalidacja, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia) tak jak dotychczas – w szkole lub zdalne – w zależności od woli rodziców.
 3. W obu powyższych przypadkach uczniowie na zajęcia udają się bezpośrednio wejściem C (między pierwszym a drugim blokiem dydaktycznym) i przechodzą do wyznaczonych sal drugiego bloku dydaktycznego.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Obiady

Obiady w stołówce dostępne będą w różnych godzinach dla oddziałów przedszkolnych oraz dla klas 1-3.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego.

Untitled design (1)
  

Nauczanie zdalnie dla klas 1-8 od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. uczniowie klas 1-8 przechodzą na nauczanie zdalne na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020 r. W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyk i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach przekażą za pomocą Teams nauczyciele prowadzący zajęcia).

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dzień 10.11.2020 r. jest dniem nauki szkolnej i w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 09.11.2020 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły

Informujemy, że od dnia 02.11.2020 r. uczniowie klas 1-3 ponownie uczą się stacjonarnie, czyli w szkole. Z tym dniem kończy się bowiem czas pracy zdalnej rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.

Untitled design (1)
  

Zmiana terminu pracy zdalnej

W związku z informacjami przedstawionymi na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020 r. oraz wcześniejszą opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach informujemy, że tryb pracy hybrydowej w naszej szkole przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie,
 • klasy 1-3 pracują zdalnie do 30.10.2020 r.,
 • klasy 4-8 pracują zdalnie do 08.11.2020 r.

Ponadto przypominamy, że w godzinach od 8.00-16.00 w dni robocze można kontaktować się w sprawach technicznych związanych ze zdalnym nauczaniem pod nr telefonu: 507-406-311.

 

koronawirus_news
  

Zasady nauki zdalnej podczas pracy w systemie hybrydowym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online na następujących terminach (zgodnie z ostateczną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej):
  — dla klas 1-5 do 30.10.2020 r.
  — dla klas 6-8 do 06.11.2020 r.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz hasłem tymczasowym otrzymanym od wychowawcy.
 3. Po zalogowaniu się hasłem tymczasowym wszyscy muszą ustalić swoje indywidualne hasło i je zapamiętać. Hasła ubiegłoroczne są nieaktualne.
 4. Zajęcia będą zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 7. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 8. Obecny system nauki zdalnej wynika między innymi z wniosków, które zostały przedstawione dyrekcji szkoły podczas zebrania Rady Rodziców w tym roku szkolnym.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej w obecnej formie, ewentualnie w porównaniu do systemu z poprzedniego roku szkolnego, prosimy kierować do wychowawców.
koronawirus_news
  

Nauczanie hybrydowe od 19.10.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach informuje, że od dnia 19.10.2020 r. do 06.11.20202 r. szkoła przechodzi na tryb nauki hybrydowej.

Taka pozytywna opinia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice, a także z potwierdzonych przypadków zachorowań wśród nauczycieli oraz pracowników obsługi w naszej szkoły. Zgodę na taki tryb wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauka hybrydowa oznacza, że:
oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w podanym terminie, ale będą objęte nadzorem epidemiologicznym, tzn. pomiarem temperatury po wejściu do szkoły oraz obserwacją samopoczucia ucznia,
klasy 1-8 uczą się w tym czasie zdalnie poprzez aplikację Teams.

Dodatkowo dzień 19.10.2020 r. jest dniem wolnym dla klas 1-8 w ramach dni wolnych ogłoszonych przed dyrektora szkoły, a to oznacza, że w praktyce zajęcia zdalne dla klas 1-8 rozpoczną się od 20.10.2020 r.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej, Facebooku szkoły oraz w dzienniku elektronicznym dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:00. Od tej pory natomiast kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację Teams.

Prosimy o wyrozumiałość. Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i cierpliwości.

Krzysztof Andryskowski – dyrektor szkoły
Ewa Wierzba – wicedyrektor ds. dydaktycznych
Tomasz Ziemann – wicedyrektor ds. wychowawczych

koronawirus_news
  

12 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ustalonym przez dyrektora szkoły na początku bieżącego roku szkolnego. Szkoła świadczy wówczas zajęcia opiekuńcze, na które można zapisywać dzieci zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami. To oznacza, że zajęcia opiekuńcze możliwe są dla uczniów klas 1-3, a informację telefoniczną o chęci uczestniczenia w zajęciach należy podać najpóźniej do środy 10 czerwca 2020 r.

koronawirus_news
  

Egzamin ósmoklasisty

W dnia 16-18.06.2020 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. Informację na ten temat wysłaliśmy do ósmoklasistów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych w ubiegłym tygodniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

Ponadto przypominamy, że na egzamin obowiązuje strój galowy (mundurek).

koronawirus_news
  

Zajęcia zdalne do końca roku szkolnego

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia zdalne będą trwać o końca roku szkolnego, tj. do 26.06.2020 r. Ponadto zgodnie z poprzednimi komunikatami aktualne są terminy zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3, zajęć specjalistycznych oraz konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.

koronawirus_news
  

Zakończenie roku szkolnego

O sposobie, w jaki zorganizujemy zakończenie roku szkolnego, powiadomimy do końca przyszłego tygodnia, tj. najpóźniej do 12.06.2020 r.

Tymczasem informujemy, że wychowawcy przekażą przez dziennik elektroniczny uczniom oraz rodzicom informację o terminie zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej, a jednocześnie przekazania kluczyków od szafek w szatni i zabrania swoich rzeczy osobistych ze szkoły.