Untitled design (1)
  

Uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły

Informujemy, że od dnia 02.11.2020 r. uczniowie klas 1-3 ponownie uczą się stacjonarnie, czyli w szkole. Z tym dniem kończy się bowiem czas pracy zdalnej rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.

Untitled design (1)
  

Zmiana terminu pracy zdalnej

W związku z informacjami przedstawionymi na konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego z dnia 23.10.2020 r. oraz wcześniejszą opinią Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach informujemy, że tryb pracy hybrydowej w naszej szkole przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie,
 • klasy 1-3 pracują zdalnie do 30.10.2020 r.,
 • klasy 4-8 pracują zdalnie do 08.11.2020 r.

Ponadto przypominamy, że w godzinach od 8.00-16.00 w dni robocze można kontaktować się w sprawach technicznych związanych ze zdalnym nauczaniem pod nr telefonu: 507-406-311.

 

koronawirus_news
  

Zasady nauki zdalnej podczas pracy w systemie hybrydowym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online na następujących terminach (zgodnie z ostateczną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej):
  — dla klas 1-5 do 30.10.2020 r.
  — dla klas 6-8 do 06.11.2020 r.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz hasłem tymczasowym otrzymanym od wychowawcy.
 3. Po zalogowaniu się hasłem tymczasowym wszyscy muszą ustalić swoje indywidualne hasło i je zapamiętać. Hasła ubiegłoroczne są nieaktualne.
 4. Zajęcia będą zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 7. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 8. Obecny system nauki zdalnej wynika między innymi z wniosków, które zostały przedstawione dyrekcji szkoły podczas zebrania Rady Rodziców w tym roku szkolnym.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej w obecnej formie, ewentualnie w porównaniu do systemu z poprzedniego roku szkolnego, prosimy kierować do wychowawców.
koronawirus_news
  

Nauczanie hybrydowe od 19.10.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach informuje, że od dnia 19.10.2020 r. do 06.11.20202 r. szkoła przechodzi na tryb nauki hybrydowej.

Taka pozytywna opinia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice, a także z potwierdzonych przypadków zachorowań wśród nauczycieli oraz pracowników obsługi w naszej szkoły. Zgodę na taki tryb wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauka hybrydowa oznacza, że:
oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w podanym terminie, ale będą objęte nadzorem epidemiologicznym, tzn. pomiarem temperatury po wejściu do szkoły oraz obserwacją samopoczucia ucznia,
klasy 1-8 uczą się w tym czasie zdalnie poprzez aplikację Teams.

Dodatkowo dzień 19.10.2020 r. jest dniem wolnym dla klas 1-8 w ramach dni wolnych ogłoszonych przed dyrektora szkoły, a to oznacza, że w praktyce zajęcia zdalne dla klas 1-8 rozpoczną się od 20.10.2020 r.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej, Facebooku szkoły oraz w dzienniku elektronicznym dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:00. Od tej pory natomiast kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację Teams.

Prosimy o wyrozumiałość. Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i cierpliwości.

Krzysztof Andryskowski – dyrektor szkoły
Ewa Wierzba – wicedyrektor ds. dydaktycznych
Tomasz Ziemann – wicedyrektor ds. wychowawczych

koronawirus_news
  

12 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ustalonym przez dyrektora szkoły na początku bieżącego roku szkolnego. Szkoła świadczy wówczas zajęcia opiekuńcze, na które można zapisywać dzieci zgodnie z obowiązującymi obecnie obostrzeniami. To oznacza, że zajęcia opiekuńcze możliwe są dla uczniów klas 1-3, a informację telefoniczną o chęci uczestniczenia w zajęciach należy podać najpóźniej do środy 10 czerwca 2020 r.

koronawirus_news
  

Egzamin ósmoklasisty

W dnia 16-18.06.2020 r. odbywa się egzamin ósmoklasisty. Informację na ten temat wysłaliśmy do ósmoklasistów oraz ich rodziców / opiekunów prawnych w ubiegłym tygodniu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na naszej stronie internetowej.

Ponadto przypominamy, że na egzamin obowiązuje strój galowy (mundurek).

koronawirus_news
  

Zajęcia zdalne do końca roku szkolnego

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia zdalne będą trwać o końca roku szkolnego, tj. do 26.06.2020 r. Ponadto zgodnie z poprzednimi komunikatami aktualne są terminy zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3, zajęć specjalistycznych oraz konsultacji z poszczególnymi nauczycielami.

koronawirus_news
  

Zakończenie roku szkolnego

O sposobie, w jaki zorganizujemy zakończenie roku szkolnego, powiadomimy do końca przyszłego tygodnia, tj. najpóźniej do 12.06.2020 r.

Tymczasem informujemy, że wychowawcy przekażą przez dziennik elektroniczny uczniom oraz rodzicom informację o terminie zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej, a jednocześnie przekazania kluczyków od szafek w szatni i zabrania swoich rzeczy osobistych ze szkoły.

koronawirus_news
  

Zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych nadal zawieszone

Informujemy, że zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych nie zostaną przywrócone od 01.06.2020 r. Powołujemy się na komunikat organu prowadzącego, znajdujący się na stronie internetowej: sierakowice.pl. Jednocześnie informujemy, że kolejny komunikat w tej sprawie ukaże się do 05.06.2020 r.

koronawirus_news
  

Harmonogram konsultacji oraz zajęć specjalistycznych od 25.05.2020 r.

Przedstawiamy harmonogramy niektórych zajęć, które odbywać się będą w związku z uruchomieniem działalności szkoły w niektórych obszarach:

 1. Zajęcia specjalistyczne od 25.05.2020 r.
 2. Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 8 od 25.05.2020 r.
 3. Konsultacje dla klas 4-8 od 01.06.2020 r.
 4. Praca biblioteki od 25.05.2020 r.