Untitled design (1)
  

Praca szkoły od 18.01.2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 kontynuować będą naukę zdalną.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady (zmiany oznaczono kolorem niebieskim):

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie klas 2b, 3b i 3c korzystają do odwołania z szatni przy hali sportowej i wchodzą do szkoły wejściem głównym przy portierni, uczniowie pozostałych klas 1-3 korzystają z dotychczasowej szatni i wchodzą do szkoły wejściem A (między łącznikiem a 1 blokiem dydaktycznym). 
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 5. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

 1. Klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach tak jak dotychczas ustalane w poprzez Teams przez nauczycieli prowadzących),
 2. Zajęcia specjalistyczne dla klas 4-8 (rewalidacja, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia) tak jak dotychczas – w szkole lub zdalne – w zależności od woli rodziców.
 3. W obu powyższych przypadkach uczniowie na zajęcia udają się bezpośrednio wejściem C (między pierwszym a drugim blokiem dydaktycznym) i przechodzą do wyznaczonych sal drugiego bloku dydaktycznego.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Obiady

Obiady w stołówce dostępne będą w różnych godzinach dla oddziałów przedszkolnych oraz dla klas 1-3.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego.

szkolawchmurze_microsoft_logotype_szkolnawww
  

Otrzymaliśmy tytuł “Szkoła w Chmurze Microsoft”

Od trzech lat nasza szkoła pracuje w Office 365 dla edukacji. Jest to darmowe narzędzie dla szkół, które wspomaga wiele obszarów działalności szkoły.

Widoczne zmiany w zarządzaniu szkołą i komunikacji

Na początku postawiliśmy na zmianę komunikacji wśród nauczycieli i jej ujednolicenie dzięki służbowym adresom mailowym oraz aplikacji Teams. Wkrótce potem powstała wewnętrzna witryna pod nazwą Wirtualny Pokój Nauczycielski, oparta o narzędzie SharePoint, w której zamieszczamy najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły: statut, zarządzenia dyrektora, regulaminy, informacje, druki itp. Witryna pełni również funkcję Wirtualnego Sekretariatu. W ten sposób udało się zrewolucjonizować przepływ informacji w szkole oraz zarządzanie placówką.

Uruchomienie pracy zdalnej

W czasie gdy nastała konieczność wdrożenia nauczania zdalnego z powodzeniem stosowaliśmy dzielenie się zasobami z całą społecznością szkoły za pomocą OneDrive. W momencie gdy poczuliśmy się jako kadra pedagogiczna na tyle komfortowo w obsłudze podstawowych narzędzi pakietu Office 365 dla edukacji, zastosowaliśmy aplikację Teams w procesie zdalnego nauczania. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Każdy uczeń posiada szkolny adres mailowy, który pozwala nie tylko na komunikację z nauczycielem, ale także na dostęp do narzędzi, w których może przygotować zadania domowe, rozwiązywać testy, opracowywać dokumenty i dzielić się nimi z innymi uczniami.

Nowością okazały się także spotkania online rady pedagogicznej oraz wewnętrzne szkolenia. Na początku było to stresujące doświadczenie, które z czasem przerodziło się w wygodne i komfortowe. Możliwe było nie tylko spotykanie się w czasie, kiedy standardowe spotkania nie mogły się odbywać, mogliśmy również przeprowadzać wszystkie czynności tak jak podczas zwykłego spotkania rady pedagogicznej: prezentować treści, zabierać głos, a nawet głosować.

Nie bez znaczenia był też fakt, że z powodzeniem mogliśmy wykorzystywać Teams do kontaktów z rodzicami, dzięki temu możliwe były wirtualne wywiadówki nawet dla osób nieposiadających kont w naszej szkole.

Kończymy program z sukcesem, ale nie przygodę z Office 365 dla edukacji

Otrzymaliśmy wsparcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci laptopów do pracy zdalnej. Po sprawdzeniu, jakiej jakości sprzętem dysponujemy oraz w jakiej ilości, ustaliliśmy, że mamy ponad 130 laptopów pracujących w systemie Windows 10. Kolejnym wymogiem był fakt intensywnej eksploatacji pakietu Office 365 dla edukacji, co potwierdzają dane liczbowe. Postanowiliśmy ubiegać się więc o tytuł “Szkoły w Chmurze Microsoft”. Okazało się, że spełniliśmy warunki i tytuł otrzymaliśmy, o czym niniejszym z dumą informujemy.

List gratulacyjny od firmy Microsoft.
Dyrektor Szkoły w Chmurze - Krzysztof Andryskowski oraz wicedyrektor i administrator - Tomasz Ziemann
Korzyści z uczestnictwa w programie firmy Microsoft

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft.

Otrzymaliśmy wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft.

Dostaliśmy zaproszenie do dwóch światowych programów: globalna sieć innowacyjnych nauczycieli oraz globalna sieć modelowych szkół.

Mamy dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli.

wywiadowka-online
  

Grudniowe spotkanie z rodzicami – zdalnie w Teams

Informujemy, że 16.12.2020 r. odbędzie się zdalne spotkanie wychowawców z rodzicami, które będzie możliwe dzięki aplikacji Teams.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem.

Jak dołączyć do spotkania? Logowanie w dzienniku elektronicznym, następnie uruchomienie spotkania przez przeglądarkę i oczekiwanie na wychowawcę. To naprawdę proste. Jednak, aby nie było obaw, czy się powiedzie, zamieszczamy krótką instrukcję w sześciu krokach.

Pobierz (PDF, 515KB)

Rodzinny Konkurs Szopek
  

Rodzinny konkurs szopek

W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w Rodzinnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.

Zachęcamy do aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu z najbliższymi – dziećmi, rodzicami, dziadkami – i stworzenia tegorocznych szopek naprawdę wspólnie, tak aby każdy członek rodziny miał w jej powstaniu swój udział. Cieszmy się nie tylko efektem końcowym, ale i procesem tworzenia!

Regulamin i karta zgłoszeniowa na stronie: gok.sierakowice.pl.

opieka_swiateczna_2020
  

Szkoła w okresie świątecznym

Drodzy rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, jeżeli w czasie przerwy świątecznej nie macie możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, to szkoła taką opiekę może zapewnić w dniach: 23, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2020 r. Prosimy o podjęcie decyzji odnośnie opieki świątecznej do dnia 4.12.2020 r., wypełnienie załączonej poniżej deklaracji i przekazanie jej wychowawcy swojego dziecka.

Pobierz (PDF, 312KB)

2020.11.25 Fajniaki (1)
  

Projekt Fajniaki

Troska o środowisko naturalne jest bardzo ważna, a z Fajniakami – najnowszymi ekobohaterami – to wielka przygoda! Wierzymy, że dobre nawyki ekologiczne warto wpajać od najmłodszych lat dlatego z dumą informujemy, że dzieciaki z klas 0 przez kilkanaście dni realizowały zagadnienia związane z czterema żywiołami: wodą, powietrzem, ziemią i ogniem.

Fajniaki pokazały dzieciom magię natury, uczyły wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości zainspirują do wspólnego działania na rzecz naszej planety. Oprócz niezbędnych informacji propagowałyśmy nawyk codziennego czytania.

Prace dzieci zwieńczyła ogromna galeria. Jej część prezentujemy poniżej.

Wychowawczynie klas 0

wywiadowka-online
  

Spotkanie z rodzicami – zdalnie w Teams

Informujemy, że 12.11.2020 r. odbędzie się zdalne spotkanie wychowawców z rodzicami, które będzie możliwe dzięki aplikacji Teams.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem.

Jak dołączyć do spotkania? Logowanie w dzienniku elektronicznym, następnie uruchomienie spotkania przez przeglądarkę i oczekiwanie na wychowawcę. To naprawdę proste. Jednak, aby nie było obaw, czy się powiedzie, zamieszczamy krótką instrukcję w sześciu krokach.

Pobierz (PDF, 515KB)

Untitled design (1)
  

Nauczanie zdalnie dla klas 1-8 od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. uczniowie klas 1-8 przechodzą na nauczanie zdalne na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020 r. W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyk i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach przekażą za pomocą Teams nauczyciele prowadzący zajęcia).

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dzień 10.11.2020 r. jest dniem nauki szkolnej i w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 09.11.2020 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły

Informujemy, że od dnia 02.11.2020 r. uczniowie klas 1-3 ponownie uczą się stacjonarnie, czyli w szkole. Z tym dniem kończy się bowiem czas pracy zdalnej rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.