koronawirus_news
  

Zasady nauki zdalnej podczas pracy w systemie hybrydowym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online na następujących terminach (zgodnie z ostateczną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej):
  — dla klas 1-5 do 30.10.2020 r.
  — dla klas 6-8 do 06.11.2020 r.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz hasłem tymczasowym otrzymanym od wychowawcy.
 3. Po zalogowaniu się hasłem tymczasowym wszyscy muszą ustalić swoje indywidualne hasło i je zapamiętać. Hasła ubiegłoroczne są nieaktualne.
 4. Zajęcia będą zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 7. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 8. Obecny system nauki zdalnej wynika między innymi z wniosków, które zostały przedstawione dyrekcji szkoły podczas zebrania Rady Rodziców w tym roku szkolnym.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej w obecnej formie, ewentualnie w porównaniu do systemu z poprzedniego roku szkolnego, prosimy kierować do wychowawców.
koronawirus_news
  

Nauczanie hybrydowe od 19.10.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach informuje, że od dnia 19.10.2020 r. do 06.11.20202 r. szkoła przechodzi na tryb nauki hybrydowej.

Taka pozytywna opinia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice, a także z potwierdzonych przypadków zachorowań wśród nauczycieli oraz pracowników obsługi w naszej szkoły. Zgodę na taki tryb wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauka hybrydowa oznacza, że:
oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w podanym terminie, ale będą objęte nadzorem epidemiologicznym, tzn. pomiarem temperatury po wejściu do szkoły oraz obserwacją samopoczucia ucznia,
klasy 1-8 uczą się w tym czasie zdalnie poprzez aplikację Teams.

Dodatkowo dzień 19.10.2020 r. jest dniem wolnym dla klas 1-8 w ramach dni wolnych ogłoszonych przed dyrektora szkoły, a to oznacza, że w praktyce zajęcia zdalne dla klas 1-8 rozpoczną się od 20.10.2020 r.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej, Facebooku szkoły oraz w dzienniku elektronicznym dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:00. Od tej pory natomiast kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację Teams.

Prosimy o wyrozumiałość. Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i cierpliwości.

Krzysztof Andryskowski – dyrektor szkoły
Ewa Wierzba – wicedyrektor ds. dydaktycznych
Tomasz Ziemann – wicedyrektor ds. wychowawczych

program dla szkół
  

Program dla szkół

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Download (PDF, 473KB)

2020 zawody wędkarskie
  

Zawody wędkarskie

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Zawodach Wędkarskich o Puchar Dyrektora!

Spotkanie z rodzicami
  

Spotkania z rodzicami

16 września 2020 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami uczniów: 

 • klas 0 – 1 o godzinie 16:30 w auli szkolnej (omówienie dostępu do dziennika elektronicznego), a potem spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
 • klas 2, 3 o godzinie 17:00 w salach lekcyjnych,
 • klas 4 o godzinie 17:00 w auli (omówienie zasad prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie), a potem z wychowawcami w salach lekcyjnych,
 • klas 5, 6, 7 i 8  o godzinie 17:30 w salach lekcyjnych. 

Wykaz sal oraz nazwiska wychowawców znajdziecie Państwo tutaj.

maska
  

Zmiana dotycząca zasłaniania nosa i ust

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dyrektor szkoły zarządzeniem nr 2/2020/2021 z dnia 04.09.2020 r. od dnia 07.09.2020 r. wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych szkoły.

Ważne dokumenty zawierają aktualny tekst jednolity procedur obowiązujących w naszej szkole.

Życzymy Państwu zdrowia.

psr
  

Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

gops
  

Informacje GOPS dot. dożywiania dzieci

Przedstawiamy informację Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach dot. dożywiania dzieci w szkole od września 2020 r.

mundurki
  

Zamówienie mundurków

Zamówienia na mundurki  dla uczniów klas 1-8 należy składać w bieżącym roku szkolnym mailowo na adres: krystynakolka1@wp.pl.

W zamówieniu należy podać:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • klasę,
 • rozmiar (lepiej zamówić większy, żeby wystarczył na dłużej),
 • numer telefony rodzica

 

oraz załączyć potwierdzenie wpłaty.

Jeżeli potrzebują Państwo fakturę, prosimy podać dane do faktury.

Paragon lub ewentualną fakturę dostaniecie Państwo razem z zamówieniem.

Zamówienia należy składać do 15 września 2020 r.

Dystrybucja mundurków planowana jest na drugą połowę października 2020 r.

Cena mundurka:

 • rozmiar 116, 122, 128, 134, 140 – 79,00 zł
 • rozmiar 146, 152, 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194 – 89,00 zł

 

Całą kwotę za mundurek prosimy wpłacać na konto: 60 1160 2202 0000 0004 5215 1062.

Wszelkie sprawy dotyczące mundurków należy rozwiązywać z panią Krystyną Kolką, kontaktując się mailowo na adres podany powyżej lub pod numerem telefonu 601-639-039.

Szkoła nie pośredniczy w sprawach związanych z mundurkami.

zmiany_organizacyjne_2020_2021
  

Zmiany organizacyjne w szkole od 1 września 2020 r. [AKTUALIZACJA]

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że od 1 września 2020 r. w naszej szkole panować będą następujące zasady (stan na 26.08.2020 r.):

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-4

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45.
 3. Rodzice uczniów klas 1 mogą korzystać ze stref wspólnych w szatniach w 1 bloku dydaktycznym tylko w pierwszym tygodniu nauki. Uczniowie i rodzice / opiekunowie klas 1-3 wchodzą do szatni wejściem A, a klas 4 wejściem C.
 4. Dziecku z klas 1 może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 5. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 6. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut.

Klasy 5-8

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym, tzn. wszyscy uczą się w szkole.
 2. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych porach: 8.00, 8.55.
 3. Uczniowie wchodzą do szatni wejściem C.
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego.
 5. Przerwy międzylekcyjne ustalone są zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji pracy.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej.

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla uczniów

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz Facebooku szkoły.