I semestr 2019/2020

16.09.2019

16:30 – spotkanie w auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów klas 0 i I (z wyjątkiem klasy Ia), potem z wychowawcami w klasach
17:00 – spotkanie auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów klas IV i VII, potem rodzice z klas IV pozostają w auli, a z klas VII udają się do klas na spotkania z wychowawcami
17:30 – spotkanie w auli w sprawie zajęć do wychowania do życia w rodzinie dla rodziców uczniów klas IV, V i VIa, VIb
17:30-19:00 – spotkanie z rodzicami pozostałych klas

17.09.2019

17:00 – Spotkanie wychowawcy z rodzicami klasy 1a w sali 215.

18.09.2019

18:00 – Posiedzenie Rady Rodziców wybranej 16.09.2109 r. (sala 132)

30.10.2019

Spotkanie w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania. Dodatkowo szkolenie na temat fonoholizmu.
16:30-17:30 – szkolenie nt. fonoholizmu w auli (prowadzi dr Maciej Dębski),
17:30-19:00 – spotkanie z wychowawcami w salach.
Ze względu na szkolenie spotkania z wychowawcami wyjątkowo rozpoczną się o tej samej godzinie, natomiast wychowawcy są dostępni do godz. 19:0o.

05.11.2019

18:00 – Spotkanie dla rodziców uczniów klasy 2a w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania.

11.12.2019

17:00 – Spotkanie wychowawcy z rodzicami klasy 2b w sali 18.

12.12.2019

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie przewidywanych ocen za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

17.12.2019

17:30-19:00 – Spotkanie wychowawcy z rodzicami klasy 2a w sali 16. Spotkanie będzie połączone z występem dzieci pt. Gwiazdka”.

30.01.2020

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie informacji na temat ocen semestralnych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

II semestr 2019/2020

25.03.2020

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

27.05.2020

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2019/2020 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).