Aktualny tryb pracy szkoły:

HYBRYDOWY

Oddziały przedszkolne

TRYB STACJONARNY

Klasy 1-3

TRYB ZDALNY do 29.11.2020 r.

Klasy 4-8

TRYB ZDALNY do 29.11.2020 r.

Ostatnie informacje