Aktualny tryb pracy szkoły:

HYBRYDOWY

Oddziały przedszkolne

TRYB STACJONARNY

Klasy 1-3

TRYB STACJONARNY

Klasy 4-8

TRYB ZDALNY do 28.02.2021 r.

Ostatnie informacje