W roku szkolnym 2019/2020 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Szanowni Rodzice

W związku z nowymi zasadami opłat za posiłki, prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i instrukcją dotyczącą wysłania przelewu za posiłki, założenia konta i rejestracji w celu logowania się w systemie. Założenie konta w systemie pozwoli państwu na sprawne dokonywanie wpłat i możliwość zgłoszenia nieobecności dziecka, a tym samym dokonać kompensaty wpłaconych środków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie internetowej : www.smacznesierakowice.pl

Ponieważ stołówkę szkolną prowadzi oddzielna firma, która nie jest związana ze szkołą, a ustaliła zasady związane z płatnościami, logowaniem itp., prosimy o kontaktowanie się z firmą w razie pytań i wątpliwości, a nie z sekretariatem szkoły. Należy skorzystać z zakładki KONTAKT na stronie spółdzielni lub spotkać się bezpośrednio z jej pracownikami w naszej szkole w sklepiku szkolnym.

Ze swojej strony po miesiącu współpracy firmy z naszą szkołą oraz pytania, z jakimi rodzice zwracali się do sekretariatu i dyrekcji szkoły, chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami.

  1. Należy stosować się do zasad związanych z tytułem płatności i umieszczać w nim poza wymaganymi kodami imię i nazwisko dziecka, a nie rodzica.
  2. Należy bezwzględnie przestrzegać terminów płatności określonych na stronie, a w razie ich przekroczenia proszę liczyć się z odmową wydania posiłku do czasu zaksięgowania wpłaty.
  3. Dziecko w czasie odbierania posiłku musi posiadać przy sobie ważny karnet. Bez niego pracownicy mogą odmówić wydania posiłku.
Jednorazowe posiłki:

Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego obiadu, do godziny 10:00 dnia poprzedniego w sklepiku szkolnym. Posiłek zostanie wydany na podstawie okazanego paragonu.